รถใหม่ป้ายแดง
กรณีซื้อป้ายกราฟฟิค
กรณีซื้อป้าย ขาว-ดำ

  1. โอนเงินมัดจำบางส่วน เพื่อทางเราจะได้เก็บป้ายทะเบียนไว้ให้ทางคุณ
  2. นัดชำระส่วนที่เหลือ ที่กรมการขนส่งทางบกจตุจักร (ใกล้ BTS หมอชิต)
      อาคาร 2 ชั้น 5 เวลา 09.30 - 15.00 (นัดล่วงหน้า)
  3. นำเอกสารที่จะได้รับจากทางเราให้กับโชว์รูมเพื่อจดทะเบียน หลังจากนั้นประมาณ 1-2 อาทิตย์ จะได้รับป้ายเหล็กและป้ายภาษีกับทางโชว์รูม

1. โอนเงินมัดจำบางส่วน เพื่อทางเราจะได้เก็บป้ายทะเบียนไว้ให้ทางคุณ
2. แจ้งกำบทางเซลล์ว่าจะทำการซื้อป้ายทะเบียนกับทางเรา หลังจากนั้น ให้เซลล์ทำการติดต่อกลับมาทางเรา  
     เพื่อประสานงานในการดำเนินการทางทะเบียน
3. หลังจากนั้นประมาณ 1-2 อาทิตย์ จะได้รับป้ายเหล็กและป้ายภาษีกับทางโชว์รูม

   
กรณีที่รถมีป้ายอยู่แล้ว (จดทะเบียนแล้ว)

• กรณีรถติดไฟแนนซ์

ผู้เช่าซื้อติดต่อกับสถาบันการเงินเพื่อขอเบิกเล่มทะเบียนรถมาเพื่อดำเนินการเปลี่ยนทะเบียนรถยนต์
1. ใช้สมุดเล่มทะเบียนรถยนต์ฉบับจริง
2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ครอบครองพร้อมเซ็นรับรองสำเนา ถูกต้องจำนวน 2 ชุด
3.หนังสือยินยอม 2ชุด (เซ็นชื่อผู้ยินยอม) (เซ็นชื่อผู้ขอใช้)
4. หนังสือมอบอำนาจ 2 ชุด (เซ็นชื่อผู้มอบอำนาจ)
5. นัดรับเล่มคืนหลังจากนั้น 3-4 วันทำการ พร้อมถอดป้ายเหล็กมาคืน


• กรณีที่เป็นเล่มไม่ติดไฟแนนซ์

1. ใช้สมุดเล่มทะเบียนรถยนต์ฉบับจริง
2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ครอบครองพร้อมเซ็นรับรองสำเนา ถูกต้องจำนวน 2 ชุด
3.หนังสือยินยอม 2ชุด (เซ็นชื่อผู้ยินยอม) (เซ็นชื่อผู้ขอใช้)
4. หนังสือมอบอำนาจ 2 ชุด (เซ็นชื่อผู้มอบอำนาจ)
5. นัดรับเล่มคืนหลังจากนั้น 3-4 วันทำการ พร้อมถอดป้ายเหล็กมาคืน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

1. กรณีซื้อป้ายขาว-ดำ 3,000 บาท
2. กรณีซื้อป้ายกราฟฟิค 2,500 บาท

คำแนะนำเพิ่มเติม
- หากสงสัยประการใด กรุณาโทรสอบถามได้ที่
เบอร์ : 08-1717-1717
Line ID : vipsimcard
Email : contact@vipsimcard.com